BOŞANMA SEBEPLERİ, NAFAKA, VELAYET, MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT, MALLARIN PAYLAŞIMI

 

TÜRK MEDENİ KANUNUMUZDA BOŞANMA SEBEPLERİ

Bir avukatın özellikle boşanma davalarında işi her zaman zordur. Kişiler en zor zamanlarında sizin yanınızdadır. Hiç tanımadıkları birine belki de hiç anlatmayacakları şeyleri anlatır ve en az zararla yaşadıkları bu zor durumdan kurtulmak isterler. Bu nedenle bu davaları diğer davalardan her zaman ayırır ve daha fazla ehemmiyet göstermeye çalışırım. Hiç kimse elbette ki boşanmak için evlenmez. Ancak her danışanıma da söylediğim şeydir şu cümle: ‘’Bu hayat bize bir kez verildi, ve yaşadıklarımızın telafisi yok.. Ve şöyle sürdürürüm cümlelerimi ,bir binaya ne kadar kat çıkılırsa olası bir depremde ortaya çıkan enkazı o kadar ağırdır, bina sağlam değilse en az enkazla kurtulmaktır marifet.. Çocuklardır binanın her bir katı gözümde, ve unutulmayacak paylaşımlar.. Dolayısıyla boşanmak da evlenmek kadar doğal bir süreçtir.

İşte birkaç haftalık bir yazı dizisi ile Boşanma Hukuku’nu anlatmak istedim. Bu yazı dizimin ilk yazısı Boşanma sebepleri olacak. Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunumuzda Genel boşanma sebepleri ve Özel Boşanma sebepleri olarak iki grupta incelenmekte.. Çiftler arasında geçimsizlik, mizaçlarının uyumsuzluğu, tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme vb. Aslında tahtidi yani sınırlı sayıda saymak mümkün değil, liste uzayıp gider. Tüm bu listenin ortak özelliği ‘’evlilik birliğinin temelden sarsılması’’ dır. Genel boşanma sebeplerinin aksine özel boşanma sebepleri kanunumuzda sınırlı sayıda sayılmış olup Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası, Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası, Terk Sebebiyle boşanma davası, Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davasıdır. Özel boşanma sebepleri özellikle boşanma davası sonucunda talep edilecek manevi tazminat davası için önem arz etmektedir. Burada özellikle şuna dikkat çekmek isterim ki gerçekten ilk kimden ve nereden çıktığını merak ettiğim anonim bir anlayış, Aman! Davayı ilk sen açma, haksız çıkarsın.. Bu inanışın kesinlikle bir astı astarı bulunmamaktadır. Aksi durum haksız çıkmamak adına çekilmez bir evliliğe yıllarca katlanmak anlamına gelir. Peki davanın tarafları bu durumları nasıl ispatlayacaktır? Boşanma davasında deliller neledir? araflar, her somut olayın karakterine göre, iddialarını çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilir. Boşanma davasının ispatı için genellikle kullanılan delil araçları şunlardır: Tanık beyanları, tarafların en fazla başvurdukları delil olup en fazla sorulan sorunun da cevabı niteliğinde, Tanıkların akraba olmasının bir önemi yoktur. Boşanma kararı verilmesine önem arz edecek olan herkes tanık olarak dinlenebilir. Sms mesajları, whatssap içerikleri gib iTelefon görüşme kayıtları ve içerikleri, Boşanmaya temel teşkil edecek olguları ispatlamak amacına yönelik ses kaydı, İnstagram, facebook, twitter gibi Sosyal medya içerikleri, Uçak veya otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, Fotoğraflar, video kayıtları, Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi gibi bir çok delil boşanma davasında delil olabilmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki, Aile mahkemesi, kesin delillerlerle bağlı olmayıp her türlü delili serbestçe takdir eder, boşanma nedenlerinin somut olayda ispatlanıp ispatlanmadığını değerlendirir.

AV.SELÇUK YILDIZ